Forum Gladiatorius (23)
Banka (10)
Cvičiště (20)
Gildovní tržiště (15)
Knihovna (16)
Lázně (20)
Negotium X (13)
Skladiště (9)
Síň mistra války (20)
Templum (20)
Vila Medici (18)
Toto je hlavní sídlo gildy *Vitez_GV*VENI.VIDI.VICI!. Všichni noví členové zde mohou využít lázní, představit se starším válečníkům a obecně najít další informace o gildě. Forum Gladiatorius je také velmi důležité, jedná se totiž o administrativní centrum gildy.